Gry Aalling binder og fletter helt systematisk tusindvis

af knuder, hvor gentagelsen giver værkerne vibrerende

ro og svævende lethed.

- Haderslev Ugeavis