Som betragter kan man håbe på, at der ikke er et skilt i 

nærheden med påskriften "må ikke berøres". Gry Aallings

genstande indbyder til at blive rørt ved.

- Miljø- og Energiministeriet